Kwaliteitszorg

Als gediplomeerd GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist staat kwaliteit bij Ria hoog in het vaandel. Daarom hanteert de praktijk een degelijk kwaliteitssysteem. Daarbij hoort onder meer een duidelijke klachtenregeling en een privacystatement. Daarnaast werkt Ria met een meldcode huiselijk geweld.

Kwaliteitssysteem

Psychologenpraktijk Ad-RM is gecertificeerd vanuit het visitatietraject van de beroepsvereniging LVVP. De praktijk hanteert het HKZ kwaliteitssysteem, het Kwaliteitskeurmerk voor Kleinschalige Zorgaanbieders. Het kwaliteitsstatuut van  Psychologenpraktijk Ad-RM kun je hier downloaden.

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Bespreek het gewoon met Ria en dan kunnen we het meestal samen wel oplossen. Eventueel met hulp van een collega-psycholoog. Komen we er toch niet uit samen? Dan is het goed om te weten dat Ria lid is van de beroepsvereniging LVVP. Je kunt een beroep doen op de klachtenfunctionarissen van de LVVP. Ben je jonger dan 18, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Klachtafhandeling met behulp van de klachtenfunctionaris

Via de website van het LVVP kun je het klachtenformulier downloaden, invullen en mailen naar LVVP@klachtencompany.nl De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met je op. Vind je het fijner om zelf te bellen? Dat kan. De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar op 088 234 16 06.

Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

Patiënten onder de 18 (of hun ouders) kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Meer informatie vind je op de website van het AKJ. Daar kun je ook een klachtenformulier invullen.

Sinds 1 oktober 2019 kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente. Meer informatie over de Jeugdwet Klachtenregeling 2019 vind je op de website van de LVVP. Daar vind je ook het klachtenformulier:

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Psychologenpraktijk Ad-RM werkt met een meldcode huiselijk geweld. Als er signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn, dan wordt dit met de betrokkenen besproken. Waar nodig wordt het ook gemeld bij Veilig Thuis.

Psychologenpraktijk Ad-RM is aangesloten bij de Verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen. Het doel van Zorg voor Jeugd Groningen is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. En het zorgen voor een goede samenwerking tussen de instellingen die bij de hulp aan deze jeugdigen betrokken zijn. Zo willen we voorkomen dat de problemen groter worden, omdat de hulpverlening niet goed op elkaar is afgestemd.

Privacy

Psychologenpraktijk Ad-RM vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn. In het privacystatement lees je hoe de praktijk hiervoor zorgdraagt, ook in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Contact

Psychologenpraktijk Ad-RM
Ria Meijer
Damsterweg 43
9911 TB Oosterwijtwerd
telefoon 06 20 36 95 11
mail ria.meijer@ad-rm.nl

BIG-nummers:
• GZ-psycholoog: 99051657725
• Orthopedagoog-generalist: 29051657732

KvK-nummer: 02091292

Bereikbaarheid

De praktijk is open op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Als Ria in gesprek is met een cliënt kun je een bericht achterlaten op de voicemail. Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar ria.meijer@ad-rm.nl.

Geregistreerd

LVVP
LVVP

Ria Meijer is geregistreerd GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist en lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en de Landelijke Vereniging voor Psychologen.