In- en uitsluitingscriteria

Ria wil de best mogelijke zorg verlenen, altijd. Maar niet elk vraagstuk past bij haar praktijk, ervaring en opleiding. Soms kan iemand beter geholpen worden door een andere psycholoog of met een andere behandelmethode. Psychologenpraktijk Ad-RM biedt geestelijke gezondheidszorg, oftewel GGZ. Dit betekent dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen aankloppen voor zorg. Twijfel je of Ria je kan helpen? Als je je aanmeldt voor een intakegesprek, komt dit altijd aan de orde. Als het nodig is, verwijst Ria je graag door.

Wanneer kun je bij Ad-RM terecht?

Psychologenpraktijk Ad-RM biedt laagdrempelige ambulante begeleiding aan mensen (jeugdigen en volwassenen) met een hulpvraag, passend binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ria is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, zogenoemd dubbel bijzonder zijn en comorbiditeit, in samenhang met ontwikkelings-, gedrags- en persoonlijkheidsproblemen.

Wanneer kan Ad-RM je niet verder helpen?

Psychologenpraktijk Ad-RM biedt geen zorg aan cliënten als er sprake is van:

  • psychoses
  • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist
  • gedrag of problemen die voortkomen uit een acute (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
  • agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn

Ook staat de praktijk niet open voor:

  • mensen die dusdanig suïcidaal zijn dat zij een setting nodig hebben om zich tegen zichzelf te beschermen
  • mensen die 24-uursbegeleiding nodig hebben (of meer dan een telefonisch ventilerend gesprek in de 24/7-dienst)
  • mensen met een hulpvraag over medicatie
  • een behandeling bij dyslexie en/of dyscalculie
  • het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ)

In al deze gevallen zijn er andere organisaties die beter uitgerust zijn om je op een verantwoorde manier te helpen. Bij twijfel overleg ik graag met je en denk met je mee bij wie je het beste terecht kunt.

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Psychologenpraktijk Ad-RM in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van de exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van de zorg, dan wordt samen met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger overlegd met de verantwoordelijke verwijzer. Zodat de client de gewenste zorg wel geboden kan worden.

Contact

Psychologenpraktijk Ad-RM
Ria Meijer
Damsterweg 43
9911 TB Oosterwijtwerd
telefoon 06 20 36 95 11
mail ria.meijer@ad-rm.nl

BIG-nummers:
• GZ-psycholoog: 99051657725
• Orthopedagoog-generalist: 29051657732

KvK-nummer: 02091292

Bereikbaarheid

De praktijk is open op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Als Ria in gesprek is met een cliënt kun je een bericht achterlaten op de voicemail. Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar ria.meijer@ad-rm.nl.

Geregistreerd

LVVP

Ria Meijer is geregistreerd GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist en lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en de Landelijke Vereniging voor Psychologen.