Vergoeding en Prijzen

2019

Kind en Jongere

Met ingang van 1 januari 2015 vindt vergoeding voor de GGZ plaats via de gemeente. Psychologenpraktijk Ad-RM heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in de provincies Groningen en Noord en Midden Drenthe.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet u eerst uw eigen huisarts hebben geconsulteerd. Verwijst uw huisarts u door  dan kunt u uw kind of  u aanmelden bij Psychologenpraktijk Ad-RM. De huisarts (i.o. met de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) verwijst dan door vanwege lichte tot ernstige psychische problematiek.

Specialistische GGZ.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt vanuit Ad-RM ook specialistische GGZ geboden voor kinderen. Het kan gaan om DSM-5 diagnostiek en/of behandeling.

Volwassenen.

Zorg welke door Ad-RM wordt geboden, wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering wanneer Ad-RM een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Ad-RM heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met Menzis en verzekeraars die vallen onder Achmea. Daarnaast hanteren ziektekostenverzekeraars eigen bepalingen.

Ad-RM heeft geen contract met zorgverzekeraar Menzis afgesloten.

Ad-RM raadt u aan altijd contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar i.v.m. de vergoedingen.

Als Ad-RM geen contract heeft met uw ziektekostenverzekeraar dan ontvangt u na een gesprek een factuur die u voorlegt aan uw verzekeraar. Het is belangrijk te informeren naar de vergoeding die er met uw polis mogelijk is.

Particulier / Onvergoed product (OZP)

Psychologenpraktijk Ad-RM biedt ook zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Een voorbeeld hiervan is als ouders direct willen aanmelden bij Ad-RM en niet via een verwijsbrief van de huisarts. Een ander voorbeeld is het afnemen van intelligentie-onderzoek waarbij geen sprake is van verdere psychische problematiek. Een intelligentie-onderzoek kost €600,00 (afname test, diagnostiek, onderzoeksrapport, geen eindgesprek).

De GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist van Psychologenpraktijk Ad-RM is vrijgesteld van btw-plicht. Het uurtarief bedraagt €90,00 per uur.

No Show

Als een afspraak niet door kan gaan dan wordt verwacht dat er aan afmelding plaats vindt, 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Indien er geen afmelding plaatsvindt en/of te laat dan worden kosten in rekening gebracht op basis van No Show, niet verschijnen a €50,00.