Ouderbegeleiding

Voor Ad-RM is ouderbegeleiding meer dan ‘aandacht voor ouders’. Het perspectief van de ouders wordt een centrale plek gegeven. In plaats van de gebruikelijke vraag ‘Wat doen deze ouders met dit kind’ wordt de vraag gesteld ‘Wat doet het kind met de ouders?’

Begeleidingsonderwerpen kunnen zijn:

• Ouder- en partnerrelatie
• Groei en ontwikkeling van het ouderschap
• Vaardigheden van ouders
• Ouderschap in verschillende gezinssamenstellingen
• De betekenis van ontwikkelingsproblematiek van het kind voor het ouderschap

Voorbeelden van hulpvragen:
Een kind kan dusdanig ‘dwars’ gedrag vertonen dat het meer en meer een probleem gaat vormen. Wat vraagt dat van het ouderschap wanneer het kind in de puberteit is?

Het gedrag van een kind kan zodanig zijn dat het van de opvoeders vraagt om de opvoedingsstijl bij te stellen of te veranderen. Wat betekent dit voor de ouders?

De relatie van de ouders kan, door het gedrag van het kind, onder druk komen te staan. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in onderlinge, vaak heftige, discussies. Hoe kan de rust terugkeren in het gezin?

In het gezin is sprake van een ‘bemiddelende ouder’ tussen de partner en het kind. Dit kan leiden tot grote spanningen. Op welke manier kan de rolverdeling worden veranderd?