Leren

Leren en uitstel, vermijdingsgedrag
Uitstellen van zaken komt ons allen bekend voor. Wat niet leuk is stellen we uit en omgekeerd doen we waar uitdaging, interesse ligt makkelijker en sneller. Ad-RM begeleidt kinderen en jongeren in het onderkennen van onderliggende patronen bij het leren leren, zoals uitstelgedrag, eigengereidheid en non-conformistisch gedrag.

Leren en mindset.

Uit je comfortzone komen is niet makkelijk. Een groei, positieve mindset is hierin van belang. Door doelen te stellen leer je betekenis te geven aan wat belangrijk is in het leren, in het leven.

Ad-RM biedt hulp op het gebied van vermijden en mindset.