Kwaliteitszorg

Kwaliteitssysteem

Ad-RM heeft een goed werkend kwaliteitssysteem. Deze komt het op maat en nabij verlenen van de zorg aan de client, het clientsysteem ten goede komt. KKZ,Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorgaanbieders, Bureau Lagro

Ad-RM is gecertificeerd vanuit het visitatietraject van de beroepsvereniging LVVP.

Klachtenregeling

Psychologenpraktijk Ad-RM kent een klachtenregeling. De meeste klachten kunnen in overleg worden opgelost als deze worden benoemd. Ria Meijer is lid van de beroepsverenigingen LVVP en NVO. Een klacht kan hier gedeponeerd worden. zie ook www.nvo.nl. Bij vragen of klachten over de geleverde zorg kunt u zich ook richten tot de Inspectie voor de gezondheidszorg: igz.nl

Klachtenregeling hier te downloaden.

Meldcode bij Signalen van huiselijk geweld

Psychologenpraktijk Ad-RM werkt met een meldcode huiselijk geweld. Als er signalen van huiselijk geweld zijn dan wordt dit met de ouders besproken. Zonodig wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis. Ad-RM is aangesloten bij de Verwijsindex Zorg voor Jeugd in de provincie Groningen.

Meldcode bij Signalen van huiselijk geweld hier te downloaden.

Hulp, crisisdienst buiten kantooruren

Buiten kantooruren kunt u voor spoed, crisis contact opnemen met Lentis Crisisdienst via 050-5223555.

Privacystatement hier te downloaden.
Kwaliteitsstatuut hier te downloaden.