Welkom

Missie.

Ad-RM is een kleine, laagdrempelige praktijk in het Groninger wierdenlandschap.
Ria Meijer probeert op gestelde hulpvragen snel en adequaat, dus adrem
te reageren.

Visie.

Uitgangspunt in de begeleiding is het gericht zijn op groei. Groei ontstaat in interactie met
de omgeving. Daarmee is er een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om situaties
die vragen om een gezamenlijke oplossing.

Clienten stellen de korte lijn die Ad-RM hanteert erg op prijs. Ad-RM biedt een blended-behandeling. Hierbij is sprake van een behandeling met een combinatie van face-to-face-contact en online-hulp.

Bij Ad-RM zijn clienten zelf eigenaar. Thuis werkt u en/ of uw kind aan een eigen proces.
Als er iets belangrijks gebeurt, kan er een bericht gestuurd worden naar Ad-RM. Ad-RM reageert door bijv. informatie te geven of een filmpje beschikbaar te stellen vanuit haar
eigen mediatheek.

 

 

 

 

 

 

Ria Meijer is geregistreerd Gz-psycholoog BIG en geregistreerd NVO Orthopedagoog-Generalist.

Lid van het landelijk netwerk Hoogbegaafdheid van de beroepsvereniging  Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen.

Ad-RM is aangesloten bij Bureau Lagro, contractpartner en werkt samen met 11 andere zorgaanbieders, Zorgkracht 12. (www.dekrachtvanklein.nl)

 

 

NIEUWS

Er worden geen nieuwe clienten aangenomen.

Miv 1 januari 2019 heeft Ad-RM geen contract meer afgesloten met de gemeenten binnen het gebied Zuid Drenthe.

Als u contact wilt dan is de bereikbaarheid van de praktijk via e-mail aan te bevelen. Tijdens onderzoek, behandeling, gesprekken wordt de telefoon doorgaans niet opgenomen.

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag. 

ria.meijer@ad-rm.nl

www.ad-rm.nl

06-20369511