Hoogbegaafdheid

Ad-RM is gespecialiseerd in de begeleiding van meer- en hoogbegaafden. Ad-RM begeleidt kind, jeugdige, gezin en volwassene (o.a. in het werk).

Begeleidingsonderwerpen zijn o.a.:
• vriendschappen/gelijkgestemden
• perfectionisme, faalangst, onderpresteren
• autonoom, oppositioneel gedrag
• sensitiviteit

Jonge kind
Lekker spelen in de vroegschoolse periode of in de onderbouw van de basisschool. Maar wat als lekker spelen gewoon lekker leren is? Er zijn kinderen die zich vanaf de geboorte voorlijk ontwikkelen. Maar wanneer zijn ze hoogbegaafd of moeten ze dat bewijzen? Een hoogbegaafd kind is soms na de geboorte al eenkennig. Op de leeftijd van 1 1/2 jaar kan een kind al een voorsprong van een jaar hebben op leeftijdsgenoten. Deze verschillen worden soms zo groot dat een voorlijk kind zich genoodzaakt voelt om zich aan te passen aan de omgeving waarin het opgroeit. Een voorlijk kind weet en ervaart al vroeg dat het anders is, dat biedt een ieder kansen!

Pubers
Pubers ontdekken thuis of op school in goede en slechte tijden wie ze zijn. In hun (leer)omgeving ervaren ze daarvoor begrip of onbegrip. In deze leeftijdsperiode wordt veel van ze gevraagd. Het moeizaam kunnen "Leren leren" en kunnen "Plannen en Organiseren" kan een confronterende werkelijkheid zijn. Binnen een gezin kan dit hoge eisen stellen aan de andere gezinsleden.

Volwassene en werk
Heeft u als volwassene problemen met autoriteit? Kunt u slecht omgaan met kritiek? Heeft u moeite met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen? Krijgt u vaak het gevoel dat het werk, c.q. leven bestaat uit wachten? Hebt u in situaties de oplossing al bedacht terwijl anderen nog zoeken? Soms kunnen deze zaken zo zwaar wegen dat ze tot meerdere veranderingen in werk of tot lichamelijke of psychische klachten leiden.

Via de eerstelijns psychologische zorg kunt u ondersteuning ontvangen voor deze onderwerpen.