Gedrag

Als je kind of jongere te maken heeft met gedragsproblemen dan biedt Ad-RM de volgende ondersteuning:

• Psycho-educatie
Het geven van informatie aan clienten over hoe om te gaan met aanverwante problemen
in het dagelijkse leven of op school.

• Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Belemmerende gedachten en gedragspatronen worden tegelijkertijd aangepakt.

• Mentaliseren Bevorderende Kinder Therapie (MBKT)
In een kortdurende behandeling leren kinderen beter omgaan met hun heftige emoties.

• Sociale Vaardigheids Taining
Een training  die ondersteund kan worden met Beeldcoaching.

• Psycho Diagnostisch Onderzoek
Expertise met betrekking tot misdiagnoses.