Ad-RM is een praktijk waar psychologische en orthopedagogische zorg wordt geboden.

Hulpvragen hangen samen met klachtgedrag bijvoorbeeld

• Angsten
• Depressieve gevoelens, somberheid
• Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
• Problemen met vriendschappen
• Opvoedingsproblemen.

In een eerste gesprek worden de problemen besproken. Soms vindt dat via het eerste telefonische contact al plaats.
Hierna worden er afspraken gemaakt op welke wijze er samen aan een oplossing gewerkt wordt.

Er wordt geprobeerd u snel te helpen, net als bij de huisarts. Soms gebeurt het dat er in overleg doorverwezen wordt
naar een andere hulpverlener.

Ad-RM is gespecialiseerd in misdiagnoses op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Uitsluitingscriteria.

Ad-RM verleent geen zorg aan clienten waarbij sprake is van: vertonen van suicidaal gedrag, actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving, psychoses, agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn, ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.